Idag

I dag
Trunderup ligger centralt placeret ved hovedvej 8 ca. 5 km øst for Egeskov og ca. 2 km øst for Kværndrup.
Fra Trunderup er der 20 km til Svendborg, 25 km til Faaborg og Nyborg og knap 30 km til Odense.
Der er gode busforbindelser til Fyns største byer, og fra Kværndrup er der timedrift med toget til Svendborg og Odense. Forbindelsen til Svendborg motorvejen er fortrinlig, med en køreafstand på 1-2 km. mellem Trunderup og motorvejstilslutningen.
Hovedvej 8 er forlagt i en omfartsvej uden om Trunderup og med direkte tilslutning til motorvejen umiddelbart nord for Kværndrup. Etableringen af omfartsvejen har betydet, at årsdøgnstrafikken gennem Trunderup er reduceret fra næsten 3000 biler i døgnet til anslået et par hundrede inkl. Fynbus’ regionalrute 121, der bl.a. kører til gymnasier og erhvervsskoler i Svendborg og Ringe.
Trunderup er med de trafikale forbedringer blevet et lille samfund uden trafikstøj, hvilket i høj grad opleves som en levestedsforbedring.
Den mest direkte færdselsforbindelse til Kværndrup er en dobbeltrettet cykelsti, som via en ihærdig indsats af Trunderup Bylaug blev indviet den 12. august 2000.
Cykelstiens direkte linjeføring animerer bl.a. børn og unge, der dyrker idræt og gymnastik i Kværndrup samt skoleelever til Trunderup Friskole og Tre Ege Skolens afdeling i Kværndrup til at dyrke sundheden på cykel, ligesom den har afgørende betydning for færdselssikkerheden for bløde trafikanter, hvilket var drivkraften gennem hele den aktive fase fra 1991, hvor de første henvendelser blev gjort, til cykelstien kunne indvies i august 2000.
Trunderups byområde har i dag ca. 190 indbyggere. Byområde og opland har en befolkning på ca. 600.