Trunderup Bylaug

Trunderup Bylaug er en beboerforening, der i 1989 blev genoplivet
og har følgende formålsparagraf:

“Foreningen har til formål at fremme identitetsfølelsen i lokalsamfundet og sikre det
lille samfunds kulturelle levedygtighed ved at virke for beboernes fælles interesser,
herunder arbejde for lokalpolitiske forbedringer.”

Mød Trunderup Bylaug på Facebook